Endring i regelverk ang. injeksjonsbaserte rynkebehandlinger.

Nytt regelverk stiller krav til legekonsultasjon i forkant av injeksjonsbaserte rynkebehandlinger. Konsultasjonen skjer elektronisk gjennom Huubro.no og du vil motta en SMS i forkant av din time. Bestill derfor timen din i god tid.
Dette vil øke kostnadene på injeksjonsbaserte rynkebehandlinger med 200,-
Artikkelbilde - Endring i regelverk ang. injeksjonsbaserte rynkebehandlinger.

Flere nyheter